Balkenschuif Disclaimer

Disclaimer

De uitkomsten verkregen met behulp van de Balkenschuif dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een constructeur te raadplegen.

Hoewel bij deze Balkenschuif de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheid niet geheel worden uitgesloten. Het Centrum Hout, de VVNH en de auteur(s) aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van de Balkenschuif.