Algemeen

Houtsoort: Sitka spruce

Voorbeeld
Andere namen

Sitka spar (Nederland), sitka spruce, silver spruce, tideland spruce (Noord-Amerika), coast spruce, menzies spruce (Canada), Sitka Fichte (Duitsland), epicea de Sitka.

Botanische naam

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Familie

Pinaceae.

Groeigebied

Westkust van Noord-Amerika. Aangeplant in Noordwest-Europa (Ierland en Groot-Brittannië).

Boombeschrijving

Hoogte 30-50 m. De takvrije rechte cilindrische stam is meestal 15-20 m lang, maximaal 30 m, en heeft een diameter van 0,8-1,8 m. Zeer oude bomen kunnen overigens ruim 65 m hoog worden met een diameter van 2,4-3,6(-5,1) m. Aan de stamvoet is de boom meestal relatief dik met vaak wortelaanlopen. Sitka spruce-stammen hebben een relatief groot diameterverloop in vergelijking met bijvoorbeeld vurenstammen.

Aanvoer

Gekantrecht hout. Er vindt een beperkte aanvoer van sitka spruce plaats. Uit Europese groeigebieden is er, afhankelijk van de internationale houtmarkt, aanvoer van sitkahout in de gangbare houtafmetingen voor de palletindustrie. Vanuit Midden-Europa kunnen partijen bouwhout worden aangeboden, maar veelal is het aanbod uit deze regio zodanig klein dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vuren en sitka spruce. Vanuit Noord-Amerika vindt af en toe aanvoer plaats, met name uit Canada. Dit hout wordt dan aangeboden hetzij als \C. Sitka\ (Coast sitka spruce) dan wel als \coast species\. Dit is een combinatie van douglas, hemlock, lariks, dennen (diverse Abies-soorten) en sitka spruce. Ook kunnen partijen die worden aangeduid als \north species\ worden aangeboden. \North species\ (ook wel northern species genoemd) is een genormeerde aanduiding voor Canadees naaldhout. In al deze gevallen vindt de aanvoer plaats in de gangbare Noord-amerikaanse houtkwaliteiten en in de Angelsaksische maatvoering (duimen en voeten).

Houtbeschrijving

Kernhout van sitka spruce is geelachtig wit tot lichtbruin, soms iets rossig met een zijdeachtige glans. Het spint is geelachtig wit tot enigszins grijsachtig wit en 30-60 mm breed, maximaal 150 mm. Het spint is vrij goed van het kernhout te onderscheiden. Kwartiers gezaagd hout vertoont een fijne streeptekening, veroorzaakt door het kleurverschil tussen vroeg- en laathout. Dosse gezaagd hout geeft een vlamtekening te zien. Het hout is reuk- en smaakloos. Het hout van in Europa gegroeid sitka spruce wijkt qua uiterlijk niet noemenswaardig af van het in Noord-Amerika gegroeide sitka. Wel zijn de takvrije stamstukken duidelijk kleiner doordat de bomen jonger zijn, en is de groeiringbreedte groter.

Houtsoort

naaldhout

Draad

Recht, spiraalgroei komt voor.

Nerf

Fijn.

Volumieke massa

400-440-450 kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 600 kg/m3.

Werken

Middelmatig.

Drogen

Snel. Kleinere maten sitka spruce drogen snel en gemakkelijk. Aan het drogen van zwaardere maten moet de nodige zorg worden besteed. Sitka spruce is gevoelig voor blauwschimmelaantasting.

Bewerkbaarheid

Het bewerken van kwastvrij hout levert weinig problemen op, ook niet als met zeer kleine toleranties moet worden gewerkt. Het bewerken van vers hout kan huidontstekingen veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen.

Spijkeren en schroevenGoed.
Lijmen

Goed.

Buigen

Slecht.

Oppervlakafwerking

Goed.

Duurzaamheid

KernhoutSchimmels 4-5.Anobium G.Termieten G.SpintHylotrupes G.Anobium G.

Impregneerbaarheid

Kernhout 3.Spint 2-3.

Toepassingen

Door de combinatie van sterkte, licht gewicht, veerkracht en het vrijwel niet splijten en vervormen, is sitka spruce voor vele toepassingen goed geschikt. Door deze eigenschappen wordt sitka spruce al vele jaren toegepast in de botenbouw en voor de bouw van zweefvliegtuigen. In de bouw wordt sitka spruce voor een zeer groot aantal toepassingen gebruikt, zoals voor betimmeringen, balklagen, ramen en kozijnen. Een bijzondere toepassing is het gebruik als klankborden voor piano\'s en orgels. Verder toegepast voor triplex, papierfabricage, houtwol, verpakkingsindustrie enz.