Hout
Hout

Hout is een natuurlijk materiaal afkomstig van verschillende bomensoorten die uit verschillende gebieden afkomstig zijn en elk hun eigen eigenschappen en karakteristieken hebben. Hout is een natuurlijk hernieuwbaar, verkrijgbaar uit duurzaam beheerde bossen (NL: 86%), circulair, gezond, milieuontlastend, CO2 sparend en klimaatvriendelijk. In dit gedeelte vindt u informatie over eigenschappen en be- en afwerkingsmogelijkheden van hout en houtproducten.

Lees ook eens:

Brochure: Waarom kiezen voor hout?