Bos & Milieu
Bos & Milieu

Welkom

Bossen herbergen een groot gedeelte van de soortenrijkdom aan planten en dieren, maar leveren de mens ook voedsel, brandstof en bouwmateriaal. In dit gedeelte informatie over bos, beheer, certificering, duurzame houtinkoop, CO2, LCA's, biomassa en recycling.