Bos & Milieu
Bos & Milieu

CITES

Niet elke houtsoort mag zomaar worden verhandeld. CITES, de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is een door 175 landen getekend verdrag dat ervoor zorgt dat internationale handel het bestaan van circa 34.0000 planten- en diersoorten niet in gevaar brengt. In Nederland zijn de bepalingen uit het CITES-verdrag verwerkt in de Flora- en Faunawet. Houtsoorten die in deze lijst worden genoemd mogen onder bepaalde voorwaarden worden verhandeld, of helemaal niet, afhankelijk in welke van de drie categorieën zij vallen.

Lees meer over CITES.

Houtdatabase.nl infoblad 'CITES' dec2011