Bos & Milieu
Bos & Milieu

CO2 FOOTPRINT van hout

Hout heeft de laagste CO2 footprint van alle traditionele (bouw)materialen.

Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot wel honderden jaren vast. De winning en productie van hout kosten zeer weinig energie en veroorzaken weinig CO2 uitstoot. Bij biologische afbraak of verbranding komt de eerder vastgelegde hoeveelheid weer vrij. Hout is dan ook CO2-neutraal.

Zie voor het infoblad: CO2 Footprint Hout heeft beste score

Meer woningen in hout verminderen CO2-uitstoot met 200.000 ton per jaar.

Door 10.000 woningen uit te voeren met een constructie van hout, is per jaar een reductie van 106.000 ton CO2 mogelijk. Door ook de gevel en het dak in hout uit te voeren loopt dat op tot 200.000 ton CO2-reductie per jaar.

De bouw zorgt voor 40% van de totale CO2 uitstoot van Nederland. Hout en houtproducten hebben gemiddeld genomen een lage CO2 uitstoot en milieubelasting. Wanneer producten en bouwdelen gemaakt van materialen met een hoge CO2 last worden vervangen door hout kan CO2 uitstoot worden vermeden zo is de mening van de houtsector. De Nederlandse brancheorganisatie voor de Timmerindustrie heeft dit laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. W/E zorgde voor de onderbouwing voor het rapport dat werd gepresenteerd tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016. Deze had tot doel het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland.

Tijdens deze top werd ook ingegaan op de mogelijkheden van CO2 reductie in de grond-, weg- en waterbouw: door bruggen en damwanden in hout uit te voeren in plaats van meer milieubelastende varianten kan aanzienlijke winst worden gehaald. De houtsector roept opdrachtgevers, uitvoerenden en adviseurs aan de slag te gaan met de nieuwe milieu-inzichten en de praktijk in lijn te brengen met het beleid. Het Actieplan Versterking Hout in de gww, ingezet door leden van de VVNH zet in stimulering hiervan. Eén van de acties is het aanplanten van 100.000 hectare bos. Bomen nemen CO2 op en hout is een belangrijke drager van de overstap naar een circulaire economie. De houtsector zet zich in voor meer hout in de B&U bouw en grond-, weg- en waterbouw.

Zie voor het W/E rapport: W/E Rapport Klimaatvermindering door Bouwen met hout
Zie ook het rapport: Wood - Building the Biobased Economy - Towards a Zero CO2 Economy CEI-Bois 11/2019