Bos & Milieu
Bos & Milieu

Keurhout

Keurhout is in 1996 opgericht om de waarde van de diverse certificaten van duurzaam bosbeheer te toetsen aan de eisen die de Nederlandse overheid aan die certificaten stelt. Het geeft een praktisch protocol voor de handelsketen waarbinnen zowel FSC en PEFC-houtstromen kunnen worden gemengd. Dit is uniek, omdat zowel de FSC-, als de PEFC-keten dit op dit moment niet mogelijk maken. Deze poortwachtersfunctie werd na 2008 overgenomen door het overheidsinitiatief Timber Procurement Assessment Committee (TPAC), voor een deel op basis van het door Keurhout ontwikkelde protocol. Het Keurhout College van Deskundigen toetst momenteel op verzoek alleen nog standaarden en certificaten op legaliteit (legal origin) op basis van een eigen protocol.

Lees meer over Keurhout of kijk op www.keurhout.nl.

Keurhout-Duurzaam dec 2011

Keurhout-Legaal dec 2011