Bos & Milieu
Bos & Milieu

Biomassa

Onder duurzame energie vallen bronnen als zon, wind en aardwarmte, maar ook de verbranding van afval en bio-energie. Bio-energie komt van verbranding of vergassing van biomassa als stro, olifantsgras (miscanthus), gft-afval en hout. Dat hout effectief kan dienen als energiebron, bewijst de jarenlange ervaring van houtgestookte stadsverwarming in onder andere Zweden.
Hout is bij uitstek geschikt om ingezet te worden als duurzame bron van energie. Het draagt bij aan de (inter)nationale CO2-reductiedoelstelling. Tevens wordt de in hout vastgelegde (zonne)energie door verbranding benut.

Lees verder over biomassa, calorische waarde en soorten van houtverwerking voor opwekking van energie.

Bestand: