Bos & Milieu
Bos & Milieu

Beschikbaarheid duurzaam geproduceerd hout

Het aanbod van duurzaam geproduceerd hout groeit. Op dit moment is naar schatting 67% (Probos, maart 2013) van de totale import. Het aandeel duurzaam geproduceerd hout dat door de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), de belangrijkste brancheorganisatie op het gebied van houtimport en –handel, wordt geïmporteerd ligt zelfs op 86% (eerste helft 2013). Hiermee loopt zij voor op haar eigen doelstelling in 2015 85% duurzaam.

Wanneer men duurzaam geproduceerd hout wil gaan voorschrijven of toepassen, verdient het aanbeveling vroegtijdig te informeren naar de beschikbaarheid en eventuele levertijden van gewenste houtsoorten, maatvoering, volume en eventuele alternatieven. Raadpleeg hiervoor uw leverancier. Afhankelijk van de wensen kunnen levertijden oplopen van enkele weken tot zes maanden, als gevolg van verscheping en eventuele benodigde droogtijd en bewerkingen. Zware maten, randmaten en lange lengtes (langer dan 6 m) zijn over het algemeen nog minder goed te verkrijgen. Stem hier ook uw constructie op af, combineer eventueel houtsoorten met gelijke technische eigenschappen.
Voor naaldhout is de beschikbaarheid, op wat specifieke maten en kwaliteiten na, altijd verkrijgbaar met een certificaat voor duurzaamheid (FSC, PEFC en/of Keurhout).

Directieleveringen Voor gemeenten of andere opdrachtgevers is het aan te raden voor grotere projecten vooraf steeds kleinere beschikbare partijen in te kopen (directieleveringen) om gegarandeerd op het juiste moment over het juiste volume en bestek te beschikken. Soms is het toepassen van verschillende houtsoorten met vergelijkbare eigenschappen een goede oplossing. Indien men bij toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw Midden-Amerikaanse houtsoorten wil voorschrijven, moet men rekening houden met beperktere lengte- en breedte-afmetingen, doordat de bomen hier over het algemeen van nature beperktere afmetingen hebben.

Voor een overzicht van gecertificeerde leveranciers en duurzaam geproduceerde houtsoorten: www.houtdatabase.nl.