Algemeen

Houtsoort: Possentrie

Atibt

açacú

Andere namen

Assacu, acacu (Brazilië), sablier, arbre au diable (Frans Guyana), sandbox tree, poison tree (Guyana), arbol del diablo, haba (Mexico), javillo (Midden-Amerika), zandkokerboom, postentrie, warajoewa, assiwakara (Suriname), ceiba blanca (Venezuela), hura, sandbox tree, poison tree, possum wood (Groot-Brittannië en Verenigde Staten).

Botanische naam

Hura crepitans L.

Familie

Euphorbiaceae.

Groeigebied

Tropisch Midden- en Zuid-Amerika.

Boombeschrijving

Hoogte 25-40 m, maximaal 60 m. Boven de wortelaanloop is de rechte, cilindrische takvrije stam 15-30 m lang en heeft een diameter van 0,9(-1,5) m. Stammen met een diameter van 1,8-2,7 m komen echter ook voor. De bast is bezet met scherpe stekels en het sap uit de bast is giftig, wat de naam poison tree (gifboom) verklaart.

Aanvoer

Gekantrecht hout.

Houtbeschrijving

Kleur geelachtig tot bruingeel. Tussen spint en kernhout bestaat nagenoeg geen verschil. Doordat het zeer gevoelig is voor blauwschimmelaantasting vertoont het vaak verkleuringen. Komt in veel eigenschappen overeen met abachi.

Houtsoort

loofhout

Draad

Recht, kruisdraad komt vaak voor.

Nerf

Matig grof.

Volumieke massa

(340-)400 (-520) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers (500-)750(-800) kg/m3.

Werken

Middelmatig.

Drogen

Snel, maar daardoor is het gevaar voor scheuren en vervormen groot.

Bewerkbaarheid

Matig goed te bewerken. Het zagen van vers hout kan een wollig oppervlak geven door de aanwezigheid van reactiehout (trekhout). Het schaven van kruisdradig hout kan een ruw oppervlak opleveren.

Spijkeren en schroevenGoed.
Lijmen

Goed.

Buigen

Niet bekend.

Oppervlakafwerking

Goed.

Duurzaamheid

Schimmels 3-4. De duurzaamheid is zeer variabel. Possentrie is gevoelig voor aantasting door blauwschimmel.
Termieten G.

Impregneerbaarheid

Kernhout 1.

Bijzonderheden

In de jaren vijftig is getracht deze houtsoort te introduceren, maar door gebrek aan droogcapaciteit is dit mislukt.

Toepassingen

Eenvoudig timmerwerk, binnenwerk van meubelen en toepassingen waarbij naar de houtkwaliteit niet wordt gekeken, triplex, vezelplaat, spaanplaat, kisten en kratten.