Algemeen

Houtsoort: Pitch pine

Voorbeeld
Andere namen

Pitchpin, aste, Caribbean pine, pinavete, pino, Honduras pitch pine, Nicaragua pine, ocote pine, ocote chino, oocarpa pine, pino prieto, slash pine (Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua), Yellow pine (Verenigde Staten), Amerikaans grenen.

Botanische naam

Pinus caribaea Mor., P. oocarpa Schiede ex Schltdl.

Familie

Pinaceae

Groeigebied

Midden-Amerika (het wordt daar ook aangeplant) en Mexico.

Boombeschrijving

Hoogte gemiddeld 30 m. De 10-20 m lange, takvrije stam heeft een diameter van 0,7-1,0 m, slechts zelden groter.

Aanvoer

Gekantrecht hout.

Houtbeschrijving

Het kernhout is zeer harsrijk en is in verse toestand lichtbruin. Onder invloed van licht en lucht wordt het geelbruin tot roodbruin. Het lichtgele spint is ongeveer 50 mm breed. Bij wat zwaarder hout heeft het kernhout een sterke hars- of terpentijngeur. Door het contrast tussen vroeg- en laathout ontstaat op kwartiers gezaagd hout een streeptekening, terwijl dosse gezaagd hout een duidelijke vlamtekening vertoont. Het kernhout verspreidt een sterke hars- of terpentijngeur. Zwaar harsrijk hout voelt uitgesproken vettig aan. IJzer in contact met pitch pine corrodeert.

Houtsoort

naaldhout#ATIBT pitch pine

Draad

Recht.

Nerf

Fijn.

Volumieke massa

(550-)710- 750-770(-800) kg/m3 bij 12% vochtgehalte. vers 700-1100 kg/ m3.

Werken

Middelmatig zowel kernhout als spint.

Drogen

Vrij langzaam, met enige neiging tot eindscheuren in zware delen. Pitch pine vereist enige zorg gedurende het droogproces. Aanbevolen wordt om pitch pine te drogen bij een temperatuur beneden 45-50 °C, dit in verband met het vloeien van hars en met het donkerder worden.

Bewerkbaarheid

Goed te bewerken, maar het hoge harsgehalte beïnvloedt de bewerking. Bij bewerking van nat of gedeeltelijk gedroogd harsrijk hout kan hars aan zagen en beitels blijven kleven. Regelmatig reinigen van de gereedschappen is dan noodzakelijk.

Spijkeren en schroevenGoed. Splijt soms bij het spijkeren. Pitch pine corrodeert in contact met ijzer, dus geen ijzeren bevestigingsmiddelen gebruiken.
Lijmen

Matig. Bij lijmen is het raadzaam dit direct na de eindafwerking te doen omdat de mogelijkheid bestaat dat hout in een warme omgeving hars kan uitzweten.

Buigen

Matig.

Oppervlakafwerking

Matig. Filmvorming en droging leveren problemen op bij afwerkmiddelen op basis van polyester. Voor het aanbrengen van een oppervlakbehandeling is het aan te bevelen het hout te ontvetten, bijvoorbeeld met thinner. Bij sterke temperatuurverhoging kan door harsuitscheiding de oppervlakafwerking worden beschadigd. Daarom wordt aanbevolen pitch pine alleen met lichtgekleurde oppervlakafwerking te behandelen.

Duurzaamheid

KernhoutGeldt voor donkergekleurd harsrijk kernhout. Er wordt hierbij gesteld dat de duurzaamheidsklasse 3 is, bij een volumieke massa hoger dan 600 kg/ m3 bij 12% houtvochtgehalte. Is de volumieke massa lager dan 600 kg/m3, dan is de duurzaamheidsklasse 4. In verband met de krimp dient pitch pine met een dekkende oppervlakafwerking behandeld te worden.Schimmels 3.Termieten M-G.SpintHylotrupes G.Anobium G.

Impregneerbaarheid

Kernhout 4.Spint 1.

Bijzonderheden

Ocote pine, Pinus oocarpa Schiede, dat vrijwel hetzelfde uiterlijk en eigenschappen heeft als Pinus caribaea Mor. van sommige herkomsten, kan Pinus caribaea vervangen. Amerikaans grenen, in de handel pitch pine genoemd, kwam vroeger uit het zuiden van Verenigde Staten en had overeenkomstige eigenschappen als het hier beschreven pitch pine uit Midden-Amerika.

Toepassingen

Bouwhout binnen- en buitenwerk: vloeren, trappenhuizen, ramen kozijnen, deuren, betimmeringen, constructiewerk (onder andere voor restauraties), carrosseriebouw (binnen- en buitenbetimmering), wagonvloeren, bruggenbouw, constructiehout, scheepsbouw: masten, dekken, spanten, scheepswanden, buikdenning, broeikassen en -ramen enz.