Algemeen

Houtsoort: Grenen, Frans

Andere namen

Inlands Frans grenen, zeeden (Nederland), pin les Landes (België), Seestrandkiefer (Duitsland), pin les Landes, pin maritime, pin noir (Frankrijk), maritime pine, (Groot-Brittannië), pino maritimo, pinastro, zappino di pantiddaria, pinu burdu (Italië), pino bravo, pino negral (Spanje).

Botanische naam

Pinus pinaster Ait. (= P. maritima Duroi).

Familie

Pinaceae.

Groeigebied

Zuid- en Zuidwest-Europa, Algerije, Marokko, aangeplant in Nederland, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika.

Boombeschrijving

Hoogte circa 35 m en een diameter van 0,9-1,2 m. In Frankrijk (les Landes), Portugal en Spanje wordt uit de boom hars gewonnen, waaruit onder andere terpentijn wordt bereid.

Aanvoer

Gekantrecht hout, vloerdelen en afgewerkte schroten.

Houtbeschrijving

De kleur van het kernhout varieert van lichtrood tot roodachtig bruin en steekt scherp af tegen het vrij brede spint dat witachtig tot lichtgeel van kleur kan zijn. Op de langsvlakken kunnen opvallende donkerbruine strepen voorkomen. Deze worden veroorzaakt door het zeer hoge harsgehalte dat plaatselijk in het weefsel aanwezig is ten gevolge van het tappen. In Frankrijk wordt onderscheid gemaakt tussen "getapt" hout, dat zwaarder, donkerder en harsrijker is, en niet-getapt hout, dat sterk op inlands grenen lijkt.

Houtsoort

naaldhout

Draad

Recht.

Nerf

Fijn.

Volumieke massa

(450-)530- 540-550(-790) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 650-1100 kg/ m3. De volumieke massa is sterk afhankelijk van de hoeveelheid hars die in het hout aanwezig is. Weinig harsrijk hout komt in gewicht overeen met Europees grenen, hout met een hoog harsgehalte is aanzienlijk zwaarder.

Werken

Middelmatig.

Drogen

Snel, maar heeft de neiging bij de kwasten te splijten. Het spint is gevoelig voor blauwschimmel en aanbevolen wordt Frans grenen zo spoedig mogelijk te drogen.

Bewerkbaarheid

Frans grenen laat zich, zowel met de hand als machinaal, gemakkelijk bewerken. Bij gebruik van minder scherp gereedschap zal een enigszins vezelig oppervlak worden verkregen.

Spijkeren en schroevenGoed.
Lijmen

Goed, alleen slecht bij zeer harsrijk hout. Aanbevolen wordt het hout direct na de eindbewerking te lijmen omdat in een warme omgeving de hars kan uitzweten, wat een slechte hechting tot gevolg heeft.

Buigen

Niet bekend.

Oppervlakafwerking

Goed, uitgezonderd afwerkmiddelen op polyesterbasis, waarbij de filmvorming kan worden gehinderd door de aanwezige hars. Aanbevolen wordt kort voor het aanbrengen van een oppervlakafwerkmiddel het hout te ontvetten, bijvoorbeeld met thinner.

Duurzaamheid

Kernhout
Schimmels 3-4.
Termieten G.
Hylotrupes G.
Anobium G.
Het vrijwel altijd aanwezige licht gekleurde spint is niet duurzaam, duurzaamheidsklasse 5.

Impregneerbaarheid

Kernhout 4.
Spint 1.

Toepassingen

Frans grenen wordt over het algemeen wat minder goed geacht dan Europees grenen. Geïmporteerd Frans grenen wordt gebruikt voor pallets, kisten en kratten en voor vloeren en schrootjes. In Frankrijk wordt Frans grenen gebruikt voor fabricage van plaatmaterialen als triplex, OSB en spaanplaat.