Algemeen

Houtsoort: Bossé

Atibt

1. bossé clair./2. bossé foncé

Andere namen

1. ebangbemva (Kameroen), kwabohoro (Ghana), bossé (Ivoorkust), bosasa (Kongo, Zaïre), obobo, obobonufua (Nigeria), guarea, scented guarea, white guarea (Groot-Brittannië), bosse, bossé clair (Frankrijk).
2. mutigbanaye (Ivoorkust), diambi (Kongo, Zaïre, Duitsland), obobonekwi (Nigeria), black guarea (Groot-Brittannië), bossé foncé (Frankrijk).

Botanische naam

1. Guarea cedrata (A. Chev.) Pellegr., G. laurentii De Wild.
2. Guarea thompsonii Sprague et Hutchinson.

Familie

Meliaceae.

Groeigebied

Tropisch West-Afrika, voornamelijk Ivoorkust, Kameroen, Nigeria, Zaïre.

Boombeschrijving

Hoogte maximaal 50 m, met een diameter van 0,9-1,2 m, maximaal 1,3 m. De takvrije stam is boven de wortelaanzet recht en cilindrisch en 12-20 m lang.

Aanvoer

Zaag- en fineerhout, gekantrecht hout en fineer.

Houtbeschrijving

De verschillen in kleur, structuur en eigenschappen tussen de
Guareasoorten zijn, behalve soms enig verschil in kleur en tekening, zó klein dat de beschrijving op beide soorten van toepassing is. Wel is het belangrijk om voor decoratieve toepassingen op de tekening van het hout te letten, aangezien deze nogal kan variëren. De kleur van bossé clair-kernhout is rozeachtig en lijkt op een bleke mahonie. Diambi of bossé foncé is donkerder dan bossé en meestal rozebruin van kleur. Het 50-100 mm brede spint is lichtroze en verschilt weinig in kleur van het kernhout. De geur van vers gezaagd bossé doet, evenals sapel(l)i, aan ceder denken, waardoor beide soorten met elkaar kunnen worden verwisseld. Bossé is echter lichter van kleur dan sapel(l)i.

Houtsoort

loofhout

Draad

Recht, maar ook golvend of zwak kruisdradig.

Nerf

Fijn.

Volumieke massa

1. (550-)570- 580(-650) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 850-950 kg/m3.
2. (600-)700(-850) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 950-1000 kg/ m3.

Werken

Middelmatig.

Drogen

Matig snel met enige neiging tot vervormen en splijten. Bij matig hoge temperaturen kan bossé vrij vlug kunstmatig worden gedroogd. Wanneer te hoge temperaturen worden aangewend, scheurt het hout en bestaat kans op uitscheiding van gom, waardoor de bewerking en het uiterlijk nadelig worden beïnvloed.

Bewerkbaarheid

Bossé is vrij gemakkelijk te bewerken maar heeft, doordat het kiezel (vooral bij Guarea cedrata) bevat, een enigszins afstompende werking op snijgereedschappen. Sommige stammen bevatten vrij veel gomachtige stof en kunnen dan enige moeilijkheden veroorzaken doordat kleverige plekken ontstaan. Fijn stof dat ontstaat bij het bewerken, kan irritatie van de huid, ogen, neus en keel veroorzaken.

Spijkeren en schroeven

Matig, soms is voorboren noodzakelijk.

Lijmen

Goed.

Buigen

Matig.

Oppervlakafwerking

Goed.

Duurzaamheid

Schimmels 2v (G. cedrata).
Schimmels 2 (G. thompsonii).
Termieten G.

Impregneerbaarheid

Kernhout 4.
Spint 1.

Toepassingen

Op grond van de kleur en eigenschappen kan bossé in het algemeen voor dezelfde doeleinden worden toegepast als de Afrikaanse mahoniesoorten. Bossé is, zowel massief als in de vorm van fineer, geschikt voor meubelen en betimmeringen. Verder voor draaiwerk, beeldhouw- en snijwerk, lijsten, carrosseriebouw en muziekinstrumenten. Gezien de duurzaamheid is bossé ook bruikbaar voor geveltimmerwerk. Niet gebruiken voor toepassingen waar de gomuitscheiding ongewenst is.