Toepassingen
Toepassingen

Duurzaam inlands hout scoort goed

Uit een LCA studie in opdracht van NBLH ‘Bevorderen investeren in duurzaam inlands hout (gevelbekledingen), blijkt dat het toepassen van gevelbekledingen van duurzaam inlands naaldhout een gunstige milieuscore heeft. Zie voor meer informatie en tips voor een juiste opbouw en detaillering onderstaande documenten: