Toepassingen
Toepassingen

Houtachtige plaatmaterialen

Houtachtige plaatmaterialen vinden ruime toepassing in de gevel van woning- en utiliteitsbouw, als gevelbekleding of als boeiboord. Niet alle houtachtige plaatmaterialen zijn evenwel geschikt voor langdurige buitentoepassing. Veelal worden gevelbekledingen gemaakt van triplex, dat semi-transparant of dekkend wordt toegepast. Triplexsoorten die voor deze toepassing in aanmerking komen kenmerken zich door een hoge fineerkwaliteit, juiste fineeropbouw, exterieure verlijming en duurzaamheid van de dekfineren.

Naast een goed ontworpen regelwerk ten behoeve van ventilatie is het ook van belang dat de platen voldoende zijn afgewerkt en dat daaraan voorafgaande de randvlakken op een juiste wijze zijn behandeld. Tussen de delen dient voldoende ruimte voor ventilatie te zijn aangebracht. Voor geschikte plaatmaterialen kunt u terecht in de plaatmaterialen wijzer. Informatie over plaatmaterialen in het algemeen is te vinden onder hoofdstuk ‘Houtproducten’.

Lees meer over het op juiste wijze toepassen van plaatmaterialen in de gevel:

Bestand: