Toepassingen
Toepassingen

Ontwerpen

Met houtskeletbouw is bijzonder veel mogelijk, juist ook in deze tijd van dringend gewenst klimaatneutraal bouwen, Cradle to Cradle en dergelijke. Wel is het noodzakelijk dat opdrachtgever, architect en bouwer zich houden aan de specifieke kenmerken van deze bouwmethode. Kennis van de houtskeletbouwmethode en bijkomende producten én een optimale samenwerking zijn daarbij onontbeerlijk. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar leidt ook tot meer vrijheid in ontwerp.

Lees meer over de mogelijkheden en hoe optimaal gebruik te maken van optimale ontwerpvrijheid.

Bestand: