Toepassingen
Toepassingen

Opbouw

Huiseigenaren die overwegen om te verhuizen besluiten vaak dit toch niet te doen, maar hun woning te voorzien van een extra woonlaag. Dit kan zowel bij oudere woningen, maar ook relatief nieuwe woningen in bijvoorbeeld Vinex wijken. Met name is het aantrekkelijk voor woningen met platte daken. Door het geringe gewicht is houtskeletbouw bij uitstek geschikt voor het plaatsen van een opbouw zonder benodigde aanpassingen aan de bestaande fundering. Hierdoor kan tegen relatief lage kosten een sterke uitbreiding van het woonoppervlak worden gerealiseerd, met een goede isolatie en flexibiliteit in uitvoering en vormgeving.

Lees meer over de opbouw, detaillering en tips van opbouwen in houtskeletbouw

Bestand: