Toepassingen
Toepassingen

Renovatie en onderhoud

Nederland telt ruim 7,1 miljoen woningen. Bijna eenderde (2,5 miljoen) is gebouwd tussen 1945-1975. Door veroudering worden jaarlijks 50.000-60.000 woningen gerenoveerd, een aantal dat de komende jaren nog zal toenemen. Door de economische crisis ondervindt de nieuwbouw van woningen ernstige vertraging. Mede door overheidsbeleid heeft renovatie van de bestaande woningvoorraad volop aandacht. Daarbij speelt de roep naar een duurzamer samenleving een belangrijke rol: te veel oude woningen hebben ernstige tekortkomingen, zoals slechte isolatie, ongezond binnenmilieu, verouderde ventilatievoorzieningen en verwarmingsinstallaties, vochtproblemen en gevaarlijke bouwmaterialen als asbest. Dit vereist niet een opportunistisch opkalefateren met een spijkertje hier en een isolatieplukje daar, maar een vernieuwingsproces, gekenmerkt door een grootschalige, integrale aanpak van herstel en duurzame innovatie, resulterend in comfortabele en energiezuinige woningen die de toekomst hebben. Houtskeletbouw is de geëigende methode om die enorme opgave hoogkwalitatief te volbrengen.

Lees meer waarom houtskeletbouw zich bij uitstek leent voor hoogwaardige en snelle renovatieoplossingen.

Bestand: